Почетен знак от Президента на Република България

Почетен знак от Президента на Република България

Почетен знак от Президента на Република България