Новини

ОбУ "Климент Охридски " участа в Проект на МОН "Равен достъп до училищното образование"

ОбУ "Св. Климент Охридски" участва в Проект на МОН "Равен достъп до училищното образование в условия на кризи" Дейност 2-Дейноста е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разтояние в електронна среда.

Научи повече