ОбУ "Климент Охридски " участа в Проект на МОН "Равен достъп до училищното образование"

ОбУ "Климент Охридски " участа в Проект на МОН "Равен достъп до училищното образование"

ОбУ "Климент Охридски " участа в Проект на МОН "Равен достъп до училищното образование"

Участвайки в проект "Равен достъп до училищното образование в условия на кризи" научихме нашите ученици в първи клас да изполват компютър и интернет в рамките на безопасна и контролирана среда. Това им помогна да развият технологична грамотност от ранна възраст и да се чувстват уверени в работата с различни електронни устройства.

Въвеждайки ги в това вълнуващо приключение, пред което стоим - ученето в електронна среда, учениците бяха щастливи да използват технологии и това ги мотивира допълнително за учене. Това е не само предизвикателство, но и възможност за развитие, откриване на нови хоризонти и формиране на умения, които ще им помагат в бъдеще. Електронното обучение отваря вратата към неограничените ресурси, освен това предоставя възможност за персонализиране и самостоятелно учене.

Обучението по проекта бе изключително полезно!