Отбелязване на първия "Ден на четенето" в България

Отбелязване на първия "Ден на четенето" в България

Отбелязване на първия "Ден на четенето" в България