Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

07.11.2021г.

От понеделник /08.11.2021г./, до второ нареждане, всички паралелки /I - Х клас/  към ОбУ "Св. Климент Охридски", гр. Бургас, кв. Рудник преминават в режим на дистанционно обучение.Архив