Спортно мероприятие

Спортно мероприятие

Спортно мероприятие

Междуучилищно спортно-забавно състезание с ученици от I до Х клас от училищата: СУ "Христо Ботев - кв. Черно море, ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Каблешково, СУ "Христо Ботев" - гр. Камено и Обединено училище "Св. Климент Охридски" - кв. Рудник.
Мероприятието се организира от РУО - Бургас, по  Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Състезанието ще се проведе от 10.30 часа на стадиона в кв. Рудник.