График

График

График за допълнителните занимания за периода от 01.06.2021 до 30.06.2021 г.

Начален етап:

 от 8.00 до 12.00 часа - занимания по интереси и допълнително обучение за ученици със зътруднения.

Прогимназиален етап:

 от 13.00 до 16.00 часа - занимания по интереси и допълнително обучение за ученици със зътруднения.