Честито на наградените!

Честито на наградените!

Честито на наградените!

Коста Коларов, ОбУ "Св. Климент Охридски", кв. Рудник, гр.Бургас, клуб "Етнография"

Петя Ганева от 4"а"клас с втора награда в Национален конкурс "Есента в миниатюра

Ганка Василева от 4-ти "б" клас I-во място на конкурса "Коледна история в комикс", в първа възрастова група, на читалище "Св. Св. Кирил и Методий-1985" Бургас