Ограмотяване на възрастни - 2

Ограмотяване на възрастни - 2

Ограмотяване на възрастни - 2

Обединено училище "Св. Климент Охридски" - кв. Рудник работи по проекта от 16.09.2021 г. и до момента са ограмотени и получили удостоверения 56 лица, навършили 16 години и отпаднали от образователната система. Работата по проекта продължава до 16.08.2023 г.  Дейностите и резултатите  са от изключителна важност за квартала, за нашите родители и за облика на училищната общност.