Новини


Подравителни адреси

Поздравителен адрес от Министъра на образованието и науката по случай 150 годишнината на училището.

Научи повечеСпортно мероприятие

Междуучилищно спортно-забавно състезание с ученици от I до Х клас от училищата: СУ "Христо Ботев - кв. Черно море, ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Каблешково, СУ "Христо Ботев" - гр. Камено и Обединено училище "Св. Климент Охридски" - кв. Рудник. Мероприятието се организира от РУО - Бургас, по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Научи повече