Национални програми 2021

Национални програми 2021

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

"Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ - 2021/2022 ГОДИНА

дейност

дата

учители

лектори

материали

 

 

V клас

№ 1

Родителска среща –„Как да открия интересите и способностите на своето дете?“

09.09.2021 г.

Йорданка Атанасова

Стефан Коларов

 

Нигяр Гънгърлак

Канцеларски – папки, джобове, копирна х-я и др.

 

 

№ 2

Родителска среща – „Кулинарна работилница“

07.10.2021 г.

Йорданка Атанасова

Стефан Коларов

 

Нигяр Гънгърлак

Хранителни продукти

 

 

VI клас

№ 1

Родителска среща – „Как се възпитават тийнейджъри и как да се справим с неприемливото им поведение?“

30.09.2021 г.

Мария Георгиева

Антония Месерджиева

 

Пламен Бакалов

Канцеларски – папки, джобове, копирна х-я и др.

Книги

 

 

№ 2

Родителска среща – „Добър родител ли съм?“

14.10.2021 г.

Мария Георгиева

Антония Месерджиева

 

Пламен Бакалов

-

 

 

VII клас

№ 1

Родителска среща – „Традициите на общността и ранните бракове“

09.12.2021 г.

Костадинка Тодорова

Стефан Коларов

 

Нигяр Гънгърлак

Канцеларски – папки, джобове, копирна х-я и др.

 

 

№ 2

Родителска среща – „Семейно планиране“

07.03.2022

Костадинка Тодорова

Стефан Коларов

 

Нигяр Гънгърлак

Канцеларски – папки, джобове, копирна х-я и др.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО МЕРОПИРЯТИЕ  - „КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА“

16.05.2022