ДА ВИ ПОКАЖЕМ КАК СЕ ПРАВИ

ДА ВИ ПОКАЖЕМ КАК СЕ ПРАВИ

ДА ВИ ПОКАЖЕМ КАК СЕ ПРАВИ

Дейност 1

I. Сформиране на „Шивашко Ателие“ с момичетата от 8, 9 и 10 клас с цел придобиване на умения за работа с шивашки материали и шевна машина.

1. Познаване и използване основните  текстилни материали.

2. Извършване ръчни дейности: за украса, шевни видове и приложение.

3. Изработване на  детайли на облекло.

4. Работа с шевна машина, гладене и подлепване.

Сформираната група ще бъде ръководена от специалист "шивач", който ще обучи момичетата на основните шивашки умения. Методите, които ще се използват -демонстрация на вида на шивашките материали и начина на тяхното използване, наблюдение на процеса на изработка на изделие и упражнения на придобитите умения.

Дейност 2

II. Сформиране на Клуб „Най-добрият ресторант“– в тази дейност ще се обособят два вида занимания–придобиване на умения за готвене и  разучаване на правилата за сервиране.

  1. Приготвяне на ястия от традиционната българска и чуждестранна кухня.
  2. Разучаване на правилата за сервиране – професионално обслужване и етикеция в ресторант.   

Методите за реализирането на планираните дейности ще са свързани със запознаване на различните ястия и начините им на приготвяне. Всички разучени рецепти ще се записват в индивидуална „Готварска книга на ученика“.

Групата сервитьори ще разучи компетентностите, необходими за едно добро обслужване – комуникация, организация на обслужването, техники на сервиране и етикеция на поведение.

Освен демонстрация и упражнение на практическите умения, ще се използват интерактивни методи на работа чрез мултимедийни презентации и видео материали.

В края на заниманията на клуба ще бъде организиран празничен обяд, на който учениците ще поканят родители, учители и приятели, на които добре обучени сервитьори ще поднесат изкусно приготвени ястия от най-добрите готвачи на квартала!