Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 

През учебната 2022/2023 година в Обединено училище "Св. Климент Охридски" - кв. Рудник се обучават 175 ученици от I до X клас.

Училищното обучение се осъществува в дневна форма на обучение. Училището осигурява обучение в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение.

Учениците от първи гимназиален етап придобиват професия „Работник по транспортна техника" със специалност „Автобояджийство“ .

Училището има сключено споразумение с Професионална гимназия по транспорт – гр. Бургас, където учениците завършили първи гимназиален етап могат да продължат  средното си образование.

 

ИСТОРИЯ

Според сведения на родолюбци от селото, един от които е  Дичо Пенчев, който живее тук от 50 години, научаваме, че в 1879 г. е имало училище, което се помещавало в една сазена къща на някой си Янаки. Най-вероятно от рода на килийните училища. Във всяко отделение е имало по две-три деца. Всички образували едно слято "отделение". Учениците били снабдени с плочи без дръжки. Като отивали на училище, те ги носели в пояса си. Обучението ставало на църковнославянски език. 

Пръв учител в с. Рудник  е бил Димитър Бакалов. Учителят бил "пазаряван" от Димитровден до Гергьовден – на крина. 

„1924 – 1925 учебна година е започнала на 10 септември и е завършила на 7 юни. В I отделение е имало 27 ученици, II отд. – 8 уч. – обучавани от учителката Мария Кирилова, в III отд. и IV отд. – няма  данни,  обучавани са от Д. Джубрилова. 

През тази година е започнат строежа на новото училище. При поставяне на основния камък на училището е имало небивало  тържество. Присъствали са председателят на постоянната комисия г-н Антон Козаров и окръжният училищен инспектор г-н Ранков. ...”

Интересен е фактът, че на училищното знаме е изписана годината 1872...

 

 

УСПЕХЪТ Е В ПОЗНАНИЕТО!

Новини

Грипна ваканция

Съгласно заповед на Министъра на образованието: дните от 12.01.2023 г. до 17.01.2023 г. вкл. са неучебни всички учениците.

Научи повече

150 години Обединено училище "Св. Климент Охридски"

С благодарност към всички ученици, учители и гости на нашето тържество!

Научи повече

Проекти

Работна среща.

Работна среща.

Работна среща по проект "Ново начало", "Ограмотяване за вързастни" - 2

Научи повече
ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –2

ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –2

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”, процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2” за изпълнение на проект с наименование „Ново начало” и регистрационен номер в ИСУН BG05M2OP001-3.020-0006

Научи повече

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Научи повече