Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 

През учебната 2021/2022 година в Обединено училище "Св. Климент Охридски" - кв. Рудник се обучават 190 ученици от I до X клас.

Училищното обучение се осъществува в дневна форма на обучение. Училището осигурява обучение в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение.

Учениците от първи гимназиален етап придобиват професия „Работник по транспортна техника" със специалност „Автобояджийство“ .

Училището има сключено споразумение с Професионална гимназия по транспорт – гр. Бургас, където учениците завършили първи гимназиален етап могат да продължат  средното си образование.

 

ИСТОРИЯ

Според сведения на родолюбци от селото, един от които е  Дичо Пенчев, който живее тук от 50 години, научаваме, че в 1879 г. е имало училище, което се помещавало в една сазена къща на някой си Янаки. Най-вероятно от рода на килийните училища. Във всяко отделение е имало по две-три деца. Всички образували едно слято "отделение". Учениците били снабдени с плочи без дръжки. Като отивали на училище, те ги носели в пояса си. Обучението ставало на църковнославянски език. 

Пръв учител в с. Рудник  е бил Димитър Бакалов. Учителят бил "пазаряван" от Димитровден до Гергьовден – на крина. 

„1924 – 1925 учебна година е започнала на 10 септември и е завършила на 7 юни. В I отделение е имало 27 ученици, II отд. – 8 уч. – обучавани от учителката Мария Кирилова, в III отд. и IV отд. – няма  данни,  обучавани са от Д. Джубрилова. 

През тази година е започнат строежа на новото училище. При поставяне на основния камък на училището е имало небивало  тържество. Присъствали са председателят на постоянната комисия г-н Антон Козаров и окръжният училищен инспектор г-н Ранков. ...”

Интересен е фактът, че на училищното знаме е изписана годината 1872...

 

 

УСПЕХЪТ Е В ПОЗНАНИЕТО!

Новини

Изпращане на випуск 2022

Спортно мероприятие

Клуб "Готвачи"

Проекти

Работна среща.
ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –2